ELVEDÂ EY 2022 MERHABÂ EY 2023

Ey cân

Eski yıl ile eskimeyi bırak, yeni yıl ile yenilenmeye bâk,

Dünü bırâk, bu gün kü nefesi bâş tâcı etmeye bâk

Unutmâ ey Cân

Gününü, ânını bereketlendiririsen eğer, eskilerin de yenilerin de bereketi hiç bitmez.

2022 ler o vakit 2023 lere tat katar, tecrübe katar, huzur katar, denge katar, ölçü katar, insanlığına insanlık katar.

Ey cân kardeşlerim

Gelin o vakit, aldığımız nefesleri doğru fiiller ile

Aldığımız nefesleri doğru tercihler ile, Adığımız nefesleri insanlığa yakışır bir şekil de,

Aldığımız nefesleri özlerimizi ve fıtratlarımızı bozmayacak şekilde değerlendirelim.

İnanın o vakit, yeni yılın da, eski yılın da hiç modası geçmez

İnanın o vakit, eski yıl eski yıl olsa da, yeni girdiğimiz yıl da da, eski yılın hoşlukları giyinilir ve kuşanılır.

Bu duygular la 2023 yılı siz arkadaşlarıma

Bilgi ye ilgi duyanlara, bilgi ye tâlib olanlara, İnsanlığa sevgi ve huzur katmak isteyenlere, İnsanlığa şefkat ve merhamet katmak isteyenlere

İnsanlığa adâlet ve merhanet katmak isteyenlere

İnsanılığa barış ve saâdet getirmek isteyenlere

Mazlumun gözyaşını silip, zâlime de baş kaldırabilenlere

Yeryüzü farklılığının Allâh tan olduğunu idrâk edebilenlere

Farklılıkları öldürenlere değil yaşatabilenlere Farklılıkları eksi değil de artı olarak görebilenlere

Farklı dillere, farklı tenlere, farklı inanışlara saygı gösterebilenlere,

Kendi haklarını ve özgürlüklerini, bir başkalarının haklarına ve özgürlüklerine dokundurmayanara

Bencillikleri yok edip, bizlikleri, paylaşımcılıkları yükseltebilenlere

Kendisini sâdece kendi terazisiyle değil, karşısındakinin de terazisiyle de tartabilenlere,

Atasına hayırlı evlat, evlâdına da şefkat ve merhamet sunabilenlere

Büyüklerine hürmet, küçüklerine de sevgi gösterebilenlere,

Gururunu, kibirini, inadını, hasedini, dedikodusunu, fitnesini ve bencilliğini yok etmek isteyenlere

Mesleğinde, sanatın da, zanaâtın da, eğitimin de ve öğretimin de hayırlar, bereketler ve başarılar isteyenlere

İhlas la tövbe edip, daha sonra da ettiği tövbesini ruhuna ve bedenine giydirenlere ve giydirmek isteyenlere

Yeryüzü insanlığına hayırlı bir birey, Alemleri yoktan vâr eden Allâh'a da sâlih bir kul olmak isteyenlere,

Cehennemin de cennetin de, daha bu dünyadayken elde edilebileceği şuuru ile yaşayabilenlere ve yaşamak isteyenlere,

Aklını ve kalbini, ilimle, bilimle, doğru sorularnbsp; ve hâk cevaplar ile doyurabilenlere ve doyurmak isteyenlere,

Oku Enerjisiyle, Alem kitabını, insan kitabını, bir de İlâhi Kitabı okuyabilenlere

İnandıklarını kendilerine nefislerine uydurmayan, bilakis inandıklarını ruhuna ve bedenine giyindirmek isteyenlere

Sanallarda kaybolmaktan sa, hakîkat ile her nefes, her an, her dem, yeniden doğmalı diyenlere

İnsanlığını ve kulluğunu, korku ve ümîd üzere inşa edip, bilâkis kalbi ve vicdânı ile hareket edebilenlere 2023 Yılı Hayırlı ve mubarek olsun

Ey Azîz ve Azîze'ler

Gelin hep berâber, bizler de yukardaki vasıflsrı, yukardaki fiilleri, yukardaki davranışları, yukardaki halleri giyinelim, hattâ giyinmek yetmez şu beden ve ruh toprağımız da yeşertelim.

Belki biz de o vakit, yukadaki Azîz'ler ve Azîzel'er meclisine girebiliriz

Belki biz de o vakit, Sâlih'ler ve Sâliha'lar kervanına katılabiliriz.

İlgi Haber ile, hakîkat olan bilgiler ile, âlemi mayalamak isteyen yayın ailemize, yazarlarımıza ve okurlarımıza, hâk bilgiye ilgi duyân her bireye 2023 yılı huzur ve saâdet getirsin, sevgi ve kardeşlik getirsin, rahmet ve bereket getirsin.

Kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor, yeni girmiş bulunduğumuz milâdi 2023 yılımızı tebrik ediyorum.


*YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARA AİTTİR

*YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARA AİTTİR

Yazarın Diğer Yazıları